Dabar lankosi

Mes turime 26 svečius online

Raktiniai žodžiai


KPF ir ūkininkų stendai 2007-2013 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Trečiadienis, 04 Liepa 2012 14:29

KPF ir ūkininkų stendai

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą finansuojamus projektus, privalo viešinti suteiktą paramą.

Kai projekto bendra vertė iki 172 640 Lt,  paramos gavėjai privalo pažymėti visas už paramos lėšas įsigytas materialines vertybes (pažymėti jas lipdukais su fondų logotipais) arba įrengti aiškinamąjį stendą. 

Jei vykdomas KPP ketvirtosios krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ projektas, papildomai būtina vartoti ir LEADER logotipą.

Jei įgyvendinamas projektas pagal KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (LKT), įsigytas materialines vertybes būtina papildomai žymėti LKT logotipu. Šis reikalavimas netaikomas smulkioms išorinėms ženklinimo priemonėms, skirtoms KPP įvaizdžiui formuoti (kanceliarinėms prekėms ir kt.).

Kai projekto bendra vertė daugiau nei 172 640 Lt,  be minėto materialinių vertybių žymėjimo,  reikia ir aiškinamojo stendo. Projekto vykdytojas jį turi įrengti gerai matomoje vietoje pastato viduje, pageidautina viešojo naudojimo paskirties patalpoje. Jei stendas įrengiamas lauke, rekomenduojama, kad jis būtų kuo arčiau remiamo objekto, pavyzdžiui, ūkio teritorijoje ar prie įmonės.

Aiškinamąjį stendą reikia įrengti, pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus ar kitą veiklą, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos. Stende turi būti nurodytas projekto pavadinimas, pateiktas trumpas projekto apibūdinimas, taip pat KPF logotipas, šūkis „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB emblema (vėliava).

Jei įgyvendinamas KPP LEADER krypties projektas, jame turi dar būti ir LEADER logotipas.

Jei vykdomas KPP priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (LKT) projektas, būtina pateikti ir LKT logotipą.

 

  Kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą (projekto bendra vertė viršija 1 726 400 Lt), infrastruktūros kūrimo vietoje privaloma įrengti informacinį stendą. Informacinį stendą reikia statyti lauke gerai matomoje projekto vykdymo vietoje. 

 

 

 

 

Papildomos viešinimo priemonės

Pagal projekto pobūdį, papildomai gali būti taikomos ir kitos viešinimo priemonės: pranešimai spaudai, informaciniai ir mokomieji renginiai, popieriniai ir elektroniniai leidiniai, įvairios išorinės ženklinimo priemonės (pvz., raktų pakabukai ar pan.).

Visų leidinių (lankstinukų, informacinių lapelių ir kt.) ir plakatų antraštiniame lape turi būti užrašai: „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“. Jei skelbiama nacionalinė ar gyvenamosios vietovės emblema, pateikiama ir Europos Bendrijos emblema (vėliava). Leidiniuose taip pat turi būti įstaigos, kuri atsako už informacijos turinį, ir ministerijos, kuriai paskirta įgyvendinti minėtas paramos priemones, nuorodos.

Jei informacija pateikiama elektroninėmis priemonėmis (tinklalapiuose, galimiems pareiškėjams skirtose duomenų bazėse) arba vaizdo bei garso laikmenose, bent pagrindiniame puslapyje turi būti pateikti užrašai „Projektą remia Lietuvos Respublika“, „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir nuoroda į Europos Komisijos EŽŪFKP tinklalapį arba (ir) tai turi būti paminėta.

Viešinimo išlaidų kompensavimas

  Paramos  gavėjams yra kompensuojamos tinkamos viešinimo išlaidos, maksimali paramos suma priklauso nuo įgyvendinamo investicinio projekto vertės.

Jei projekto bendra vertė iki 172 640 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 200 Lt. (580x800 mm stendo kaina ~130 su PVM (skirtas tvirtinti prie pastato sienos ar kt.), lipdukai 10 vnt. - 50 Lt su PVM)

Jei projekto bendra vertė yra nuo 172 643 Lt iki 345 280 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 500 Lt. (580x800mm stendo kaina ~130 su PVM (skirtas tvirtinti prie pastato sienos ar kt.), papildomas metalo rėmas ir konstrukcija- 130Lt su PVM (jeigu skydas statomas), lipdukai 10 vnt. - 50 Lt su PVM)

Jei projekto bendra vertė yra nuo 345 283 Lt iki 863 200 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 1 000 Lt

Jei projekto  bendra  vertė  yra  nuo  863 203 Lt  iki  1 726 400 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 1 500 Lt.  

Jei projekto bendra vertė yra per 1 726 403 Lt, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų suma yra iki 2 000 Lt.( (~1500x1450mm stendo kaina 600 su PVM (skirtas tvirtinti prie pastato sienos ar kt.), papildomas metalo rėmas ir konstrukcija- 400Lt su PVM (jeigu skydas statomas), papildomai statymas-betonavimas- 300 Lt su PVM, transportas pagal susitarimą)

 

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 21 Liepa 2016 08:28