Dabar lankosi

Mes turime 19 svečius online

Raktiniai žodžiai


Struktūrinių fondų viešinimo taisyklės PDF Spausdinti El. paštas
Parašė ES stendai   
Pirmadienis, 30 Gegužė 2011 07:16

PAGRINDINĖS INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS: 

 skelbimų lentos, 

 atminimo lentos, 

 plakatai (stendai patalpose), 

 pranešimai tikslinėms grupėms  ir visuomenei, 

 informacinė medžiaga, 

 informaciniai renginiai, 

 pranešimai žiniasklaidai, 

 kitos (lipdukai, portfeliai, rašikliai ir t. t.). 

 

1. KIEKVIENAS PROJEKTO VYKDYTOJAS, įgyvendindamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrai remiamą projektą, privalo išplatinti bent vieną pranešimą 

žiniasklaidai, t. y. nusiųsti jį naujienų agentūroms, pasirinktoms nacionalinėms ar regionų visuomenės informavimo priemonėms. 

 

2. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTO VYKDYTOJAS turi: 

2.1. įrengti skelbimų ir atminimo lentas, jeigu parama, gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų) arba 

iš kitų struktūrinių fondų – didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų); 

2.2. įrengti skelbimų ir atminimo lentas arba parengti ir išplatinti informacinę medžiagą, jeigu parama, gauta iš ES struktūrinių fopunkte. 

 

3. ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS, MOKYMO IR UŽIMTUMO PRIEMONIŲ PROJEKTO VYKDYTOJAS turi iškabinti plakatus (stendus patalpose) ir įgyvendinti bent vieną iš toliau 

nurodytų priemonių: 

 pranešimai projektų tikslinėms grupėms ir visuomenei, 

 informacinė medžiaga, 

 informaciniai renginiai.

 

4.GAMYBOS SEKTORIAUS PLĖTROS PROJEKTO VYKDYTOJAS turi iškabinti plakatus (stendus patalpose) ir įgyvendinti bent vieną iš toliau nurodytų priemonių: 

 atminimo lentos*, 

 pranešimai projektų tikslinėms grupėms ir visuomenei, 

 informacinė medžiaga, 

 informaciniai renginiai. 

 

5. KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROJEKTO VYKDYTOJAS, jei jam netaikytini 

2.1, 3 ir 4 punktuose išdėstyti reikalavimai, turi iškabinti plakatus (stendus patalpose) 
 

SKELBIMŲ LENTOS 

 

Skelbimų lentos skirtos informuoti visuomenei apie vykdomą infrastruktūros plėtros projektą. Jos paprastai statomos projektų darbų atlikimo vietose. 

SKELBIMŲ LENTOS YRA PRIVALOMOS, 

 jeigu parama, gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų); 

 jeigu parama, gauta iš Europos regioninės plėtros fondo arba Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, yra didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų).

 

ATMINIMO LENTOS 

Nuolatinės atminimo lentos primena visuomenei apie jau įgyvendintą infrastruktūros arba gamybos sektoriaus plėtros projektą ir jam suteiktą paramą. Atminimo lentos paprastai 

kabinamos ant rekonstruotų ar naujų administracinių pastatų, ligoninių, gamyklų, tiltų, šalikelėse ir kitose gerai matomose vietose, pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą. 

ATMINIMO LENTOS YRA PRIVALOMOS, 

 jeigu parama, infrastruktūros plėtros projektui gauta iš Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės, yra didesnė nei 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų); 

 jeigu parama, infrastruktūros plėtros projektui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo arba Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, yra didesnė nei 10,3584 mln. litų (3 mln. eurų); 

 jeigu investuojama į komercinių įmonių patalpas. Šiuo atveju atminimo lentos įrengiamos ne mažiau kaip vieniems metams. 

 

Skelbimų lentos privalomai keičiamos atminimo lentomis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo darbų pabaigimo. Informacija atminimo lentose turi būti pateikta aiškiai ir supran- 

tamai. Rekomenduojama šių lentų vietas derinti su įgyvendinančiosiomis institucijomis.  
 
Nuolatinis aiškinamasis stendas (atminimo)
 
 
Nuolatinis aiškinamasis stendas (atminimo) 
 
Nuolatinis aiškinamasis stendas
 
 
Informacinis laikinas stendas (šiuo metu gaminamas universalus, t.y. apatinė stendo dalis numontuojama, taip jis perdaromas į nuolatinį aiškinamąjį stendą)
 
 
Informacinis laikinas stendas
 
Atnaujinta Pirmadienis, 30 Gegužė 2011 07:45